IZLOŽBA REALNIM DO NEREALNOG: Grupa Abstracta u Kulturnom centru Kuća kralja Petra I.