KAKO UGRADITI PARKET: kvalitetni parketarski radovi ispunjavaju ove norme

Suština parketarskog rada je ugradnja parketnih daščica bez završne obrade lepljenjem na cementnu košuljicu!


3. Način izvođenja radova

U prostorijama, u kojima se polaže parket, moraju biti završeni svi građevinski, završni i montažni radovi. Prostorija mora biti očišćena od otpadaka, materijala, alata i dr. Mora biti omogućeno grejanje i provetravanje prostorije. Sprečiti nepoželjno ulaženje u prostoriju. Temperatura prostorije mora biti 18-25°C, a vlažnost vazduha 45 do 65%.

Dozvoljena vlažnost podloge (cementne košuljice) je do 2.5%.

kako-ugraditi-parket-kvalitetni-parketarski-radovi-ispunjavaju-ove-norme_006

Ukoliko nije drugačije predviđeno projektom, površina podloge mora biti horizontalna, ravna i sa pravilno raspoređenim dilatacionim fugama. Nisu dozvoljene neravnine podloge (valovitost, ispupčenost i sl.), suvišna glatkost ili hrapavost, zaprljanost, pukotine usled sleganja ili utezanja. Dopuštena odstupanja od ravne površine su 2mm na dužini od 2m.

Košuljice koje se krune ili su neravne moraju da se prethodno saniraju samonivelirajućim masama za izravnanje. Nije dozvoljeno ravnanje podloge bilo kakvim lepkovima. Osim toga košuljica mora da je čista, ravna, bez prašine tj. usisana.

Košuljica ne sme da bude manje debljine od 3,5cm. Period sušenja košuljice ne sme da je kraći od 5 nedelja ukoliko nije korišćena brzovezujuća košuljica.

Parketne daščice polagati pod uglom od 45° - udvojena riblja kost.

Pre početka polaganja, parket ostaviti u prostoriji u kojoj će se ugrađivati, u originalnoj ambalaži, najmanje 48 sati pre ugradnje.

Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata (zidova, stubova i slično) moraju se ostaviti dilatacione fuge. Minimalna širina fuge je 10mm. Temperaturne fuge treba ostavljati min. 1.5mm na 1m dužine poda. Ako postoje dilatacione fuge u podlozi na koju se polaže parket, onda se i dilatacije u parketu moraju poklapati sa tim dilatacijama.

Vezivanje parketa za podlogu tečnim lepkom vršiti tako što se lepak nanese po celoj površini podloge. Izvođač radova je dužan da se pridržava uputstava proizvođača lepka. Obavezno poštovati preporuku proizvođača o periodu između polaganja parketa i početka brušenja.

Priprema površine vrši se struganjem površine sa završnim brušenjem. Struganje (hoblovanje) se vrši do glatke i čiste površine. Posle završenog hoblovanja pod detaljno očistiti jakim usisivačima i prebrisati vlažnim pamučnim krpama. Brušenje se vrši u nekoliko faza, prvo brušenje brusnim papirom granulacije 40 ili 60, posle toga brusnim papirom granulacije 80 a zatim granulacije 120. Završno brušenje obavlja se u svim slučajevima brusnim papirom granulacije 150. Parket se fuguje specijalnom masom pre poslednje ruke brušenja. Višak mase za gletovanje obavezno odstraniti sa poda, a po stvrdnjavanju mase pod još jednom prebrusiti.

Optimalni uslovi za hoblovanje parketa su:
-temperatura vazduha 15-20˚C
-relativna vlažnost vazduha 50-60%.

Pre početka lakiranja parketa napraviti uzorak dimenzije 1.0 x 1.0m radi dobijanja saglasnosti investitora.

U zavisnosti od uputstva proizvođača laka za parket na pod se nanosi sloj grunta (impregnacija) a zatim dve "ruke" laka ili se odmah pristupa lakiranju (tri "ruke"). Prašinu od brušenja ukloniti usisivačem za prašinu. Naročito je važno da se poštuje period sušenja laka između dva sloja preporučen od proizvođača laka. Lak može biti vodeni ili poliuretanski.

Između svake ruke lakiranja, kada se lak osuši, obavezno je mašinom za poliranje (brusni papir 180)preći preko lakirane površine i nakon toga detaljno očistiti površinu.

Prilikom lakiranja pod ne treba da bude izložen strujanju vazduha ili direktnoj sunčanoj svetlosti

Optimalni uslovi za lakiranje parketa su:
-temperatura vazduha 18-22˚C
-relativna vlažnost vazduha 65-75%.

Bojenje se vrši prema zahtevu naručioca. Vrsta sredstava za bojenje obavezno se bira prema vrsti laka, a nanosi se po uputstvu proizvođača.

4. Način vršenja kontrole i merenja

Ugrađene površine se mere od granice do granice grubih građevinskih elemenata (zidova, stubova, otvora i sl.). Ne oduzimaju se površine pojedinih izbočina i stubova do 0.45m2, otvora do 0.75m2 i dilatacionih razdelnica.

Izvor: Sinisa Vučković
Prenošenje originalnog sadržaja potpisanog sa Lepa & Srećna dozvoljeno je isključivo uz linkovanje na taj tekst!

bonus video
ostavite komentar
Inicijalizacija u toku...
instagram
Instagram artikal za moj stan