Koliko su zaista opasni telefon i bežični internet

Nevidljivo zagađenje - nejonizujuća zračenja! Šta sve čini ovaj elektromagnetski spektar i koliko je opasan, objašnjava dr Branislav Vulević, rukovodilac Odeljenja za zaštitu od nejonizujućih zračenja u preduzeću "Nuklearni objekti Srbije" u Vinči.

Koliko su zaista opasni telefon i bežični internet Foto: Profimedia

Mobilni telefoni, internet ruteri, tableti... Ubrzani razvoj tehnologije nam je olakšao život, ali i uneo strah od mogućeg štetnog delovanja - zračenja.

Da li i do kakvih sve neželjenih posledica po zdravlje ljudi dovodi prekomerna upotreba pametnih telefona, „vajerles“ modema i ostalih uređaja, objašnjava dr Branislav Vulević, naučni - saradnik i rukovodilac Odeljenja za zaštitu od nejonizujućih zračenja u Javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije" u Vinči:

Nova tehnička dostignuća često imaju i drugu stranu medalje, koja se tiče zagađenja životne sredine. Pažnju posebno privlači "nevidljivo zagađenje", odnosno nejonizujuća zračenja.

Za razliku od jonizujućih, radioaktivnih zračenja koja su drastično opasnija, nejonizujuća nemaju dovoljno energije za pokretanje procesa jonizacije u živim tkivima. A da li su i koliko opasna po zdravlje, generalno posmatrano, niko stručan i dobronameran nema pravi odgovor.

Istina je negde između najgorih mogućih scenarija za buduće generacije i potpunog ignorisanja bilo kakvog lošeg uticaja – objašnjava naš sagovornik, koji je ovom problemu posvetio skoro dve decenije.

VIŠE: 5 stvari koje se nikako ne smeju naći u vašem krevetu

Da li čovek može da oseti uticaj nejonizujućeg zračenja?

Čovek ne poseduje čula kojima bi detektovao nejonizujuće zračenje. U integralni elektromagnetski spektar nejonizujućeg zračenja ulazi i ultraljubičasto (UV), infracrveno (IC) i radiofrekfencijsko zračenje (RF), kao i električna i magnetska polja ekstremno niskih frekfencija. Odgovor na pitanje kako se zaštiti od prekomernih izlaganja ovom zračenju će vremenom sve više dobijati na značaju.

Postoje li određeni simptomi kao vid reagovanja ljudskog organizma na električna i magnetska polja?

Najčešće se pominje glavobolja, poremećaj sna i zamor. Međutim, potrebno je naglasiti činjenicu da eminentni naučnici i stručnjaci širom sveta imaju oprečne stavove po pitanju uticaja električnih i magnetskih polja na ljudski organizam.

Na sledećoj strani pročitajte - kako da se ponašamo u odnosu na kućne aparate!
bonus video
ostavite komentar
Inicijalizacija u toku...
instagram
Instagram artikal za moj stan