PREPORUKE ZA PUTOVANJE: koja dokumenta morate imati kod sebe, koliko novca smete da prenesete preko granice i šta da radite ako izgubite pasoš

Ministarstvo spoljih poslova Republike Srbije izdalo je preporuke za putovane u slučaju gubitka ili krađe ličnih dokumenata, novca, smrti ili povrede, kao i listu neophodnih dokumenata koje vam carinici mogu tražiti prilikom ulaska u drugu državu.

UKOLIKO NASTUPI SMRT OSOBE SA KOJOM PUTUJETE:

Pozovite hitnu pomoć; Pozovite policiju kako bi se izvršio uviđaj; Potrudite se da pronađete pasoš preminulog. Ukoliko je pasoš iz bilo kog razloga nedostupan ili je uništen, obezbedite da vam rođaci ili prijatelji najbržom vezom (DHL ili faksom) dostave izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvo preminulog;

U roku od 24 sata od smrtnog slučaja, obavestite kol-centar osiguravajućeg društva kod koga je preminuli bio osiguran (ovo je od velike važnosti zbog pokrivanja troškova prenosa posmrtnih ostataka i naknade štete kada su za to ispunjeni uslovi); Budite u kontaktu sa tur-operaterom agencije posredstvom koje ste otputovali na destinaciju, obično su od velike pomoći u ovakvim situacijama (ukoliko ste otputovali posredstvom turističke agencije).

Ukoliko preminuli nije imao putno osiguranje ili se prema osiguravajućem društvu nije reagovalo na vreme, takva situacija postaje ozbiljan problem za njegovu porodicu. Svi troškovi padaju na teret porodice. Vodite o ovome računa, jer država nema nikakvih obaveza u ovakvoj situaciji, niti Vam može pomoći.

Obavestite najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo koje će Vam dati detaljnija uputstva po pitanju organizacije transporta, kontakta sa pogrebnim zavodom i izrade potrebne dokumentacije za transport posmrtnih ostataka (ovo je bitno kako bi ste povezali osiguravajuće društvo sa našim diplomatsko-konzularnim predstavništvom).

U SLUČAJU POVREDE ILI POTREBE ZA HITNOM MEDICINSKOM ZAŠTITOM:

U roku od 24 sata od nastanka nemilog događaja, obavestite kol-centar osiguravajućeg društva kod koga je preminuli - nastradali bio osiguran (ovo je bitno zbog pokrivanja troškova lečenja i hospitalizacije, kao i prevoza povređenog-lečenog nazad u R.Srbiju, kada se za to steknu uslovi);

Ukoliko se ispostavi da povređeni ili lice na medicinskom tretmanu mora ostati u bolnici duži period od perioda na koji mu je odobrena viza ili će boravak u bolnici biti duži od perioda u kome je u zemlji gde se nemio događaj desio, bio moguć boravak bez vize (npr. bolest ili povreda su se desile 85. dana boravka u Šengen zoni, a bez vize je moguće boraviti do 90 dana), potrebno je da sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom bolesnog-unesrećenog odete u policiju za strance (najkasnije u toku trajanja vize ili bezviznog režima) i zatražite produženje vize ili odobrenje za dalji boravak usled novonastalih okolnosti. Ovo je važno zbog toga što će, ukoliko dođe do prekoračenja vize ili probijanja dozvoljenog bezviznog boravka, povređeni-unesrećeni biti kažnjen, ne malim novčanim iznosom i mogućom zabranom ponovnog ulaska u dotičnu zemlju. Na žalost, administracija je neumoljiva i o ovome svakako treba voditi računa;

Ukoliko se radi o maloletnom detetu, posebno maloj deci ili starim licima, verovatno je da će tokom lečenja biti potrebno prisustvo roditelja ili bliskog srodnika. U ovakvoj situaciji postupiti kao i za samog povređenog-unesrećenog i na osnovu njegove medicinske dokumentacije zatražiti produženje vize ili dozvole boravka za roditelja ili bliskog srodnika u policiji za strance. Potrebno je prilikom podnošenja ovakvog zahteva podneti i dokaz o srodstvu;

Budite u kontaktu sa tur-operaterom agencije posredstvom koje ste otputovali na destinaciju, obično su od velike pomoći u ovakvim situacijama; Ukoliko unesrećeni nije imao putno osiguranje ili se prema osiguravajućem društvu nije reagovalo na vreme, takva situacija postaje ozbiljan problem za unesrećenog i njegovu porodicu. Svi troškovi padaju na teret porodice, odnosno unesrećenog. Vodite o ovome računa, jer država nema nikakvih obaveza u ovakvoj situaciji, niti Vam može pomoći; Obavestiti najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo, koje će vam dati adresu policije za strance i druga praktična uputstva.

U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA, NEREDA, PROGLAŠENjA VANREDNOG STANjA U ZEMLjI DESTINACIJE, IZBIJANjA RATNIH SUKOBA I SLIČNIH NEMILIH DOGAĐAJA:

Pod pretpostavkom da su svi članovi vaše porodice koji su sa vama krenuli na put živi i zdravi i da imate sa sobom vaše putne isprave, potrebno je da se najhitnije javite našem nabližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu, koje će vam dati uputstvo za dalje postupanje i uputiti vas kako da se najbrže i najlakše evakuišete iz ugrožene zone; Ukoliko u ugroženoj zoni zemlje destinacije, nema našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, javite se najbližem predstavništvu neke strane zemlje i zatražite pomoć (gledajte, ako je moguće, da to bude predstavništvo zemlje koja je u bliskim i prijateljskim odnosima sa R.Srbijom. Sigurno će vam pre izaći u susret); Ukoliko nije ugrožena cela teritorija zemlje vaše destinacije, učinite sve da, ukoliko je to moguće, napustite ugroženo područje i prebacite se u sigurnije delove zemlje;

Kontaktirajte svog tur-operatera, ukoliko ste na destinaciju otišli posredstvom turističke agencije. U obavezi je da vam organizuje efikasnu evakuaciju, ukoliko je to ikako moguće;
U slučaju da je prilikom vanredne situacije došlo do smrtnog slučaja ili povređivanja, postupite na način kako je to opisano u poglavljima koja odnose na ove situacije;

Ukoliko je došlo do gubitka ili nestanka putne isprave u opisanim vanrednim situacijama, javite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije, radi prevazilaženja nastale situacije. Ova situacija može biti vrlo teška za vaš status, zbog čega još jednom podsećamo koliko je važno da prilikom evakuacije ili hitnog napuštanja određene teritorije kod sebe imate bilo kakav identifikacioni dokument, bar za jednog punoletnog člana porodice (držati razdvojene pasoše od ličnih karata, može se desiti da su pasoši na recepciji hotela koji je srušen, potopljen ili zapaljen, pa je dobro za takav slučaj kod sebe imati barem ličnu kartu ili vozačku dozvolu)
Prenošenje originalnog sadržaja potpisanog sa Lepa & Srećna dozvoljeno je isključivo uz linkovanje na taj tekst!

bonus video
ostavite komentar
Inicijalizacija u toku...
instagram
Artikal Instagram za ceo sajt